Google reklam fiyatları, internet dünyasında üçüncü bin yılın iletişim aracıdır. Sahip olduğu teknik özelliklerle içerisinde kitap, dergi, gazete, mektup, telefon, radyo ve televizyon gibi hem geçmişin iletişim ve bilgi araçlarını barındırır, hem de geleceğin iletişim ve bilgi araçlarını. Google reklam fiyatları bu yönüyle devamlı değişen, gelişen, büyüyen yapısı onu diğer iletişim araçlarından farklı ve güçlü kılmaktadır. İnternetin gelişimi öyle hızlı gerçekleşmektedir ki; onunla ilgili yasal düzenlemeler bu gelişimi çok geriden takip etmektedir. Bugün yeni adına söylenen ne varsa, yarın adeta eski olmakta; internet bırakıldığı yerden çok çok uzaklara gitmiş bulunmaktadır.

 

Google reklam fiyatları internet üzerine yapılan çalışmalar, araştırmalar kısa süre içerisinde eskimekte, hükmünü yitirmektedir. Bu nedenle internet her yeni günde üzerine araştırma yapılabilme tazeliğini koruyan bilimsel bir deney alanı gibidir. Google reklam fiyatları internet bir reklam mecrası olması niteliğiyle de aynı özelliklere sahiptir. Yakın tarihimizde çokça araştırma yapılan alanlardan olmasına rağmen her gün yenilenen ve artan internet reklam türleri internet reklamcılığını, bilgisayar programlarının güncellenmesi gibi güncelleme gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma internet reklamcılığındaki yeni gelişmeleri, yeni formatları ortaya koymayı ve onları sınıflandırmayı amaçlamaktadır. Google reklam fiyatları ile internet ve bağlı konular araştırma alanı olarak en çok ilgi çeken konu başlıklarındandır. İnternetle ilgili hemen her konuda yüzlerce araştırma yapılmış; internet reklamcılığı da akademik ilgiden üzerine düşen payı almıştır. Google reklam fiyatları ile internet reklamlarının etkisinden satın alma sürecine, reklam formatlarından tasarım unsurlarına varıncaya kadar birçok araştırma son 20 yıllık dönemde önemli bir akademik ilgi alanı haline gelmiştir. Bu ilginin her geçen gün arttığı da yadsınamayacak bir başka gerçektir.

 

Google reklam fiyatları ile akademisyenler internet reklamlarının etkisi üzerine araştırmalar yaparak internet kullanıcılarının durumlarını değerlendirip yeni bakış açıları geliştirmiş ve reklamların tasarım boyutuyla ilgili araştırmalar yapmış; hatta bazı çalışmalarda gelişmelere paralel, dönem dönem, internet reklamları ve bannerlar da animasyon hızıyla; ziyaretçilerin görsel içeriğe verdiği tepkilerin reklamları algılama ve değerlendirme süreçlerini şekillendirmesi konuları incelenmiştir. Google reklam fiyatları örneklerinin haricinde konuyla ilgili yüzlerce araştırma ve makale bulunmaktadır. Hepsini burada teker teker belirtmek mümkün olmadığı için birkaç önemli kaynağa değinilmiştir. Google reklam fiyatları genelde internetin, özelde ise internet reklamlarının uzun yıllardır ne kadar çok araştırıldığını; üzerine ne çok bilimsel çalışma yapıldığını anlamak için şu iki çevrimiçi dergiye bakmak yeterlidir.